ชมรมสา' สุขรักษ์ยิ้ม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำนักศึกษาออกค่าย "จิตอาสาพัฒนา"
SSRU admin
2018-12-24 11:27:44

ชมรมสา' สุขรักษ์ยิ้ม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำนักศึกษาออกค่าย "จิตอาสาพัฒนา"

ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา