นักศึกษา มรภ. สวนสุนันทา สร้างชื่อ คว้ารางวัลการประกวดหนังสั้น@สคบ.
SSRU admin
2018-01-22 10:08:44

นักศึกษา มรภ. สวนสุนันทา สร้างชื่อ คว้ารางวัลการประกวดหนังสั้น@สคบ.

               นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างชื่อ หยิบเค้าโครงเรื่องจริงการถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์ ผลิตหนังสั้น
"NET PRINCESS  " คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น@สคบ. ครั้งที่ 2

               วันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม BB 203 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  จัดงานประกาศผลรางวัลการประกวดหนังสั้น@สคบ.ครั้งที่ 2 โดยพลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  ซึ่งผลงานหนังสั้น เรื่อง "NET PRINCESS" ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์และได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ผู้ประกาศขายได้ประกาศไว้  จึงได้มีการร้องเรียนต่อ สคบ. ของทีมยกกองโปรดักชั่น ประกอบด้วยนางสาวศริญญา มะลิวัลย์ , นายณัฐวุฒิ ชูเกิด , นายจักรกฤษณ์ สุดเอียด, นางสาวภัทราภรณ์  จิตติวุฒิ , นางสาวสุดารัตน์ ช้างน้อย ,นายญาณันธรณ์ สมบัติทอง ,นายชัยวัฒน์ สงไตรรัตน์, นางสาวรวิวรรณ กอสนาน, นายปัญญาเทพ เจริญสุข, นางสาวธัญชนก สกุลปทุมมาลย์ และนายอันวา เลาะเม็ง  นักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   คว้ารางวัลชนะเลิศ  รับรางวัลเงินสด  50,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ โดยมีอาจารย์ภาคิน ตั้งฐานธนา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษาตลอดการแข่งขันดังกล่าว

               นางสาวศริญญา มะลิวัลย์  ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กล่าวว่า " รู้สึกดีใจ และภูมิใจที่ได้รับรางวัลการประกวดในครั้งนี้  และมีความใฝ่ฝันในด้านการทำงานภาพยนตร์มาตั้งแต่ต้น ซึ่งตนเองและเพื่อนจะสร้างโอกาสในการก้าวสู่เวทีประกวดภาพยนตร์เพื่อพัฒนาฝีมือและประสบการณ์ต่อไป  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการสนับสนุน  ส่งเสริมนักศึกษาในการแสดงศักยภาพสู่เวทีภายนอก  และความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการดูแลและชี้แนะแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ภาคิน ตั้งฐานธนา อาจารย์ที่ปรึกษาของทีม ที่แนะนำโครงการประกวดครั้งนี้  และให้ความรู้ แนวทาง สละเวลาอันมีค่าในการดูแลการดำเนินงานของทีมตลอดการแข่งขัน  อาจารย์ดูแลพวกเราเปรียบเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน  จนกระทั่งเดินทางสู่การคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้"

               และในวันเดียวกันนี้  อาจารย์ภาคิน ตั้งฐานธนา  นำนักศึกษาทีม "ยกกองโปรดักชั่น"  เจ้าของรางวัลชนะเลิศ   นำโล่ห์ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ  เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นฯในครั้งนี้  ณ  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

               กิจกรรม ประกวดหนังสั้น@สคบ.ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย    เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมด้วยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหนังสั้น ที่สะท้อนปัญหาด้านสิทธิผู้บริโภคในสังคม และตอบสนองภารกิจของ สคบ. ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภค    ในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งผลงานหนังสั้นฉบับเต็มความยาว 3-5 นาที ฉบับย่อความยาวไม่เกิน 30 วินาที เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 24 ทีม  มี 7 ทีมที่ได้รับรางวัลพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ  โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง และผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว สคบ. จะนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อและการประชุมทั้งในและต่างประเทศต่อไป

               คณะวิทยาการจัดการ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของชาวสวนสุนันทาทุกคน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา