สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
SSRU admin
2018-11-20 10:22:27

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ อีกทั้งบอกวิธีการในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และรายงานผลการฝึกประสบการณ์ของตนเอง เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพของตนเองในอนาคต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/1911256103
ที่มา : ธนัญภรณ์ คงขาว
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา