นศ.สาขาแฟชั่นดีไซน์ คว้ารางวัล THE WINNER KING OF DETAIL AWARD
SSRU admin
2018-03-20 11:03:31

นศ.สาขาแฟชั่นดีไซน์ คว้ารางวัล THE WINNER KING OF DETAIL AWARD

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา " Fashion V Together the Student Fashion Showcase" ครั้งที่ 7 Theme : Contemporary Innovation ณ อาคาร 51 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้ส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว ด้วยชื่อผลงาน R.I.P "REACTIVATE IN THE PAST" ซึ่ง นายภาสวิชญ์ คลังสมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้คว้ารางวัล THE WINNER KING OF DETAIL AWARD คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ที่มา :  นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา