วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
SSRU admin
2019-02-20 10:53:08

วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 13.30-16.30 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ต้อนรับ นายวรากุล หงส์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนา-เสนี คณาจารย์และนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้และศึกษาสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ณ ห้องสตูดิโอ 2 ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.sisa.ssru.ac.th

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา