โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
SSRU admin
2019-02-20 10:34:46

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

(15 ก.พ.62) เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพร ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมชมนิทรรศการโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562  นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน ในจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น (บริเวณ ชั้น 1-2) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม

ภาพ / ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/makhabucha
2.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/makhabucha

ที่มา :  http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/makhabucha
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา