นักศึกษา สาขาวิชาดนตรี โชว์ความสามารถ กิจกรรม Spark U และได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทมหาจักร
SSRU admin
2018-09-19 14:08:27

นักศึกษา สาขาวิชาดนตรี โชว์ความสามารถ กิจกรรม Spark U และได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทมหาจักร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สาขาวิชาดนตรี ร่วมกับ บริษัท มหาจักร จัดกิจกรรม Spark U ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้มีการจัดให้นักศึกษาแสดงความสามารถบนเวที และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจต่อนักศึกษา

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์