คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมงาน "Open House" โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
SSRU admin
2018-02-19 09:48:02

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมงาน "Open House" โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

วันที่ 15 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย     โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.คณิตดา ทองขาว อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วยงานประชาสัมพันธ์คณะฯ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมงาน "Open House" โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซึ่งถือเป็นโอกาสของการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ในครั้งที่สองที่ได้ประสานงานร่วมกัน อีกทั้งยังสร้างความคุ้นเคยในการเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเรียน ซึ่งช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลที่ดีแก่หน่วยงาน ทำให้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยในการติดต่อประสานงานเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นในครั้งต่อไป ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางคณะฯ มาโดยตลอด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : sci.ssru.ac.th
ที่มา : ธนัญภรณ์ คงขาว
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา