กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิ้งกัน”
SSRU admin
2019-02-18 10:43:07

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิ้งกัน”(14 ก.พ. 62) เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิ้งกัน” โดยมีนายประภาศ บุญยินดี อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และกล่าวถวายผ้าป่า และนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานความเป็นมา  การทอดผ้าป่า สร้างบุญซ่อมบ้าน คนแม่กลองไม่ทิ้งกัน กองละ 999 บาท จำนวน 2,562 กอง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จำนวน 1,400,447 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากจนตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการได้พิจารณาไว้อย่างเร่งด่วนต่อไป

ภาพ / ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/140262022
2.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/140262022

ที่มา   http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/140262022
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา