ทีมแพทย์แผนไทยฯร่วมให้บริการนวดผ่อนคลายในงานฟุตบอลนัดกระชับมิตร
SSRU admin
2019-02-18 10:35:05

ทีมแพทย์แผนไทยฯร่วมให้บริการนวดผ่อนคลายในงานฟุตบอลนัดกระชับมิตร

ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา