"อยากเป็นสถาปนิก-ผู้รับเหมาฝีมือดี มีจรรยาบรรณ เรียนที่ สถาปัตย์สวนสุนันทา"
SSRU admin
2018-03-16 10:10:33

" อยากเป็นสถาปนิก-ผู้รับเหมาฝีมือดี มีจรรยาบรรณ เรียนที่ สถาปัตย์สวนสุนันทา "

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.www.ca.ssru.ac.th
2.https://www.facebook.com/CA59SSRU
ที่มา : ศักรินทร์ สาระรักษ์ : รายงาน
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา