ศิษย์เก่าสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัลพิเศษ "best evening grown" จากเวทีการประกวด Miss Tiffany Universe 2018
SSRU admin
2018-09-14 09:51:16

ศิษย์เก่าสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัลพิเศษ "best evening grown" จากเวทีการประกวด Miss Tiffany Universe 2018เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ศิษย์เก่าสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มิญชญา โพธิคำ (มะตูม)"  ได้รับรางวัลพิเศษ "best evening grown" จากเวทีการประกวด Miss Tiffany Universe 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงละคร Tiffany''''s show Pattaya จ.ชลบุรี

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา