รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)
SSRU admin
2018-03-14 15:44:48

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)

สมัครได้ที่ http://www.reg.ssru.ac.th
-ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (รอบที่ 1) 
-ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-ปีการศึกษา-2561 รอบ-1