รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวัน "รำลึก 119 ปี ปรีดีพนมยงค์"
SSRU admin
2019-05-13 10:21:48

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวัน "รำลึก 119 ปี ปรีดีพนมยงค์"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1.https://www.facebook.com/ssru.stu

2.https://sdd.ssru.ac.th

ที่มา :  กองพัฒนานักศึกษา

ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี