นร.แห่ร่วมค่าย Behind The Scene Camp Take2 สวนสุนันทา
SSRU admin
2019-03-13 11:07:40

นร.แห่ร่วมค่าย Behind The Scene Camp Take2 สวนสุนันทา

*** กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการค่าย Behind The Scene Camp Take2 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

*** นางสาวกรองกาญจน์ โพนพันขาง กล่าวว่า "กิจกรรมในโครงการกำหนดให้นักเรียนได้ทดลองใช้อุปกรณ์ถ่ายทำ Music Video ซึ่งจะมีทีมรุ่นพี่สอนทั้งวิธีการ/เทคนิคการถ่ายทำ การคิดและเขียนบทสคริป การตัดต่อ รวมถึงการแสดง ที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกงาน ไม่ใช่เพียงแค่งาน MV เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดนำผลผลิตชิ้นงาน MV ที่ได้ส่งเข้าประกวดในงาน SSRU MV Award ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2562 ได้อีกด้วย"

*** กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน โดยทีมงานมีการคัดเลือกเหลือเพียง 120 คน เท่านั้น กิจกรรมดังกล่าวจัดตั้งแต่วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th
อรวรรณ สุขมา : รายงาน
วสันต์ เรือนเงิน : ถ่ายภาพ