ผอ.ไอทีสวนสุนันทาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
SSRU admin
2019-07-12 10:18:51

ผอ.ไอทีสวนสุนันทาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา Tech Talk Thai x Ruckus: IT Trends and Predictions in 2019 for Education Industry สําหรับผู้บริหารระดับสูงในวงการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการอัปเดตข้อมูลทางด้าน IT ที่ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายภาครัฐ “ไทยแลนด์4.0”เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการรับมือกับแนวโน้มใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในวงการการศึกษาไทย กับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ภายในสถานศึกษาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดรับกับการเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานภายในสถานศึกษา โดยจัดขึ้นที่ โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

ที่มาจาก

https://www.eduzones.com/2019/07/11/it-suansunandha/?fbclid=IwAR1tg9ke2iLSOmFvbWeYnIWNDRpLFG3dSGAKLu6sRtxlq57S9h4IRAHx5FU