นักศึกษาคนเก่ง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการประกวด TGDA 2018
SSRU admin
2018-02-12 09:55:16

นักศึกษาคนเก่ง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการประกวด TGDA 2018สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการประกวด Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA 2018 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สถาบันได้แจ้งประกาศผลการประกวด ซึ่งนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในหัวข้อ ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

ชนะเลิศ
ผลงาน Shrimp Shell Lamp
นายชัยวัฒน์ เด่นเสมอวงษ์
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

รองชนะเลิศ        
ผลงาน RE – Weed
นายภัทรวุธ จุลพันธ์, นายมงคล อิงคุทานนท์ และนายจิรทีปต์ จรครบุรี
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2018 ทั้งหมดได้จัดแสดงในงานเกษตรแห่งชาติ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปโหวตผลงานที่ได้รางวัล Popular Vote ด้วยการกดไลค์และกดแชร์ทาง facebook : https://www.facebook.com/TGDA.Thailand สามารถเข้าไปโหวดให้กับน้องๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มีนาคม 2561

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา