อจ.สวนสุนันทา ผุดนวัตกรรมใหม่ “Optimizerboxes” ลดเวลาขนส่งสินค้า คว้า 2 รางวัล งานวิจัยเวทีนานาชาติ
SSRU admin
2019-07-11 15:40:24

อจ.สวนสุนันทา ผุดนวัตกรรมใหม่ “Optimizerboxes” ลดเวลาขนส่งสินค้า คว้า 2 รางวัล 
งานวิจัยเวทีนานาชาติอาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ อาจารย์แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าเหรียญรางวัลจากงานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน Korea International Women ‘s Invention Exposition (KIWIE2019) โดยได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

1) Special Award from Center of Women Inventors of Uzbekistan

2) Special Award Medal from World Invention Academic Conference, Korea Invention News

* อาจารย์ ปิยะอร กล่าวว่า “เว็บไซต์เพื่อการช่วยคำนวณสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Optimizerboxes เป็นเว็บไซต์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือ เป็นตัวช่วยให้การขนส่งสินค้าของคนไทยไปยังต่างประเทศสามารถแบ่งพื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ได้ โดยเว็บไซต์จะสามารถคำนวณจำนวนสินค้าที่จะพอดีกับตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าที่ใส่ได้มีขนาดแตกต่างกันได้ 3 ขนาดและขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ไม่จำกัดขนาด จุดที่แสดงผลการคำนวณจะสามารถแสดงผลจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องใช้ในการส่ง จำนวนสินค้าที่จะสามารถใส่ได้พอดีจนเต็มตู้และแสดงผลให้เป็นตัวเลือกสำหรับจำนวนแต่ละขนาดสินค้าที่บรรจุจนเต็มตู้ เหตุผลที่ออกแบบในรูปการใช้งานผ่านเว็บไซต์เพราะจะสามารถเปิดได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ และใช้งานง่ายรวดเร็ว โดยแนวคิดสนใจให้การเข้าถึงได้ง่ายมีราคาถูกและใช้งานกับคนไทยได้รวดเร็วไม่ซับซ้อน มีความตั้งใจให้เป็นเครื่องมือช่วยผลิตผลของคนไทยที่ต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี”

“ถือเป็นโอกาสและความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับการนำผลงานเข้าประกวดในระดับนานาชาติในครั้งนี้และประสบผลสำเร็จกลับมา งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่อยากพัฒนาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีการพัฒนามีประสิทธิภาพและคุมค่ามากยิ่งขึ้น ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มอบโอกาสให้นักวิจัยได้ส่งงานเข้าประกวดเวทีระดับนานาชาติตลอดมา รางวัลจากการประกวดครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้”  อาจารย์ปิยะอร กล่าวในที่สุด

อรวรรณ สุขมา : รายงาน