กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา
SSRU admin
2019-07-11 09:47:29

กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย บรรยายพิเศษ หัวข้อกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา จำนวน 34 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1.https://www.facebook.com/ssru.stu

2.https://sdd.ssru.ac.th

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา

ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี