สวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน The University Futsal Championship สนามที่ 3
SSRU admin
2019-07-11 09:45:03

สวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน The University Futsal Championship สนามที่ 3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1.https://www.facebook.com/ssru.stu

2.https://sdd.ssru.ac.th

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา

ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี