งานนิทรรศการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
SSRU admin
2019-07-11 09:40:59

งานนิทรรศการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


(10 ก.ค.62)  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    เข้าร่วมงานนิทรรศการและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จัดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด


ภาพ/ สถาพร   จรรยาธรรม
ข่าว / ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/2019-07-10-03

2.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/2019-07-10-03

ที่มา : http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/2019-07-10-03

ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา