ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ สำรวจแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
SSRU admin
2019-07-11 09:36:25

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ สำรวจแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น


(9 ก.ค.62)  เวลา  13.30  น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ลงพื้นที่ สำรวจแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อต่อยอดการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม  ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กเรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่องสังคม   ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ชุมชน  (ประถม 5-6) ณ ตำบลบางกุ้ง จ.สมุทรสงคราม  ในหัวข้อ “หัวโต” เป็นความคิดต่อยอดจากการละเล่นพื้นบ้าน โดยการเพิ่มรูปแบบวิถีชีวิต และเรื่องราวประวัติศาสตร์  ของชาว   ชุมชน ต.บางกุ้ง และ ตำบลโรงหีบ  โดยมี  นายเวชยันต์ คงประปา นายก อบต. โรงหีบ ,นายมงคล ลาภจิต ปราชญ์ชาวบ้าน และนายสุรชัย ประพันธ์พงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน  ได้เล่าประวัติความเป็นมาของหัวโต เพื่อนำข้อมูลเข้าแผนโครงการต่อไป

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/longphuenthi

2.http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/longphuenthi

ที่มา : http://www.skm.ssru.ac.th/th/news/view/longphuenthi

ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา