3 นศ.สวนสุนันทาคว้ารางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่พัฒนาประเทศ
SSRU admin
2019-04-11 09:14:36

3 นศ.สวนสุนันทาคว้ารางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่พัฒนาประเทศ


นักศึกษาสาขาเคมีสวนสุนันทาคว้ารางวัล "เหรียญทองแดง" ผลงานวิจัยระดับชาติ "นวัตกรรมใหม่ลดการใช้สารเคมีเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเกษตร" ผลงานวิจัยพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม  นางสาวจิตตรา มาแสวง และนางสาวเกศินี ปาทา  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าเหรียญทองแดง จากการส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมสายอุดมศึกษาหัวข้อ  “วัสดุคอมโพสิทจากยางพาราเพื่อบำบัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล"  เข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562   (Thailand Research Expo 2019)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

นายนันทวัฒน์ กล่าวว่า  “ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี ที่ เปิดโอกาสให้ผมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี2562 ผมรู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ได้ทราบว่าผลงานได้ผ่านเข้ารอบ และได้นำมาแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ ตลอดจนได้รับรางวัลอีกด้วยครับ

สำหรับผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นวัสดุคอมโพสิตที่มีส่วนประกอบของยางพาราและถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้บำบัดคราบน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในทะเลและแหล่งน้ำ โดยการนำน้ำยางธรรมชาติ มาผ่านกระบวนการทำให้เกิดฟอง และผสมผงถ่านกัมมันต์เพื่อเพิ่มพื้นผิวในการดูดซับ เคลือบด้วยวัสดุที่สะท้อนน้ำ เพื่อลดแรงตึงผิวของโฟมยางพาราเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับและแยกน้ำมันออกจากเฟสน้ำได้ดีขึ้น สามารถใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อควบคุม และจำกัดพื้นที่การปนเปื้อนของน้ำมันบนผิวหน้าน้ำได้นายนันทวัฒน์ กล่าวในที่สุด  

นับเป็นนวัตกรรมใหม่ดูดซับที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่น้ำยางในขั้นปลายน้ำ ลดการใช้สารเคมีในการผลิต และวัสดุดูดซับนี้ยังสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติโดยไม่ก่อมลพิษอีกด้วย

บูธนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานดังกล่าวนี้  ได้รับความสนใจ และคำแนะนำจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเสียงสนับสนุนจากคณะกรรมการและผู้เข้าชมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันให้นำผลงานนวัตกรรมไปทดลองใช้ ณ พื้นที่จริง  

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” รวบรวมสุดยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยกว่า 600 ผลงาน และเป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ องค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

www.ssru.ac.th
อรวรรณ สุขมา : รายงาน