ขอเชิญผู้สนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สาธิตการทำขนมสโคน และ ขนมบุหลันดั้นเมฆ
SSRU admin
2019-03-11 10:20:47

ขอเชิญผู้สนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สาธิตการทำขนมสโคน และ ขนมบุหลันดั้นเมฆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.http://sdd.ssru.ac.th/home
2.https://www.facebook.com/ssru.stu

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี