บก.นสพ. ขอโทษมหาวิทยาลัยในการนำเสนอข่าวผิดพลาด
SSRU admin
2019-02-11 10:58:23

บก.นสพ. ขอโทษมหาวิทยาลัยในการนำเสนอข่าวผิดพลาด
11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2 / 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย





ก่อนการประชุมตามวาระปกติ นายประชาไท ธนณรงค์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า 
ได้ขอโอกาสต่อที่ประชุม กล่าวขอโทษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหาร  สืบเนื่องจากกรณีที่คอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า ได้นำเสนอข่าว - บทความ ที่ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความจริง โดยมิได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องรอบด้าน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

และเมื่อได้ทราบความจริงที่ถูกต้องแล้ว จึงขอโอกาสได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการกล่าวขอโทษต่อมหาวิทยาลัย และต่อผู้บริหารทุกท่าน ในความผิดพลาดครั้งนี้