คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชม ละครเวที ซึ่งเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ประจำปี 2561
SSRU admin
2018-10-10 10:02:09

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชม ละครเวที ซึ่งเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ประจำปี 2561 ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ละคร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในปีนี้มี 2 เรื่อง 2 รส ได้แก่

1. ละครเวที เรื่อง "I AM" รอบการแสดง วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น., วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น., วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. และ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น.

2. ละครเวที เรื่อง "อลหม่านหลังบ้านทรายทอง" รอบการแสดง วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. และ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น.

สถานที่จัดแสดง ณ โรงละครชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 58) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไม่เสียค่าเข้าชม (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
063-730-1867 (คุณเพิร์ท), 081-860-9261 (คุณเบียร์)
ติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook : SSRU Theatre

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์