ขอแสดงความยินดีกับ นายเบญจรงค์ ไทยเทียมสิงห์ นศ.วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเกมส์เมอร์ หนึ่งในทีมสังกัด Purple Mood ในเกมส์"PUBG Mobile" คว้าอันดับ 3 ในระดับอาเซียนจากการแข่งขันที่ประเทศจีน
SSRU admin
2019-07-10 09:53:46

ขอแสดงความยินดีกับ นายเบญจรงค์ ไทยเทียมสิงห์ นศ.วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเกมส์เมอร์ หนึ่งในทีมสังกัด Purple Mood ในเกมส์"PUBG Mobile" คว้าอันดับ 3 ในระดับอาเซียนจากการแข่งขันที่ประเทศจีน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1.www.pr.ssruic.ssru.ac.th

2.www.ssruic.ssru.ac.th

ที่มา  : www.pr.ssruic.ssru.ac.th

ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา