นศ.คหกรรมฯ กวาด 49 รางวัล แข่งขันการทำอาหารในงาน THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE (TUCC) 2019
SSRU admin
2019-06-10 13:53:35

นศ.คหกรรมฯ กวาด 49 รางวัล แข่งขันการทำอาหารในงาน THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE (TUCC) 2019

เช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำทีมนักศึกษาเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และถ่ายภาพแสดงความยินดีจากการเข้าร่วมแข่งขันการทำอาหารในงาน THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE (TUCC) 2019 THAILAND’S LARGEST CHEF COMPETITION OF THE YEAR ณ อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี เมื่อระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ รวม 13 ประเทศได้แก่ ไทย, กัมพูชา, มาเลเซีย, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, มาเก๊า, จีน, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ปากีสถาน  รายการแข่งขันทั้งหมด 1,319 รายการ กับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 889 คน ในปีนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 27 คน คว้ารางวัลทั้งหมด 49 รางวัล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
https://sci.ssru.ac.th/news/view/07062562002

ที่มา : ธนัญภรณ์ คงขาว
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา