นศ.สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ รับประกาศนียบัตร สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
SSRU admin
2019-06-10 13:50:12

นศ.สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ รับประกาศนียบัตร สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.www.pr.ssruic.ssru.ac.th
2.www.ssruic.ssru.ac.th

ที่มา : www.pr.ssruic.ssru.ac.th
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา