นักวิจัยสวนสุนันทาคว้าเหรียญทองงานวิจัย "สบู่กระดาษกลิ่นน้ำปรุงดอกไม้หอม" เวทีนานาชาติ
SSRU admin
2019-07-09 14:58:45

นักวิจัยสวนสุนันทาคว้าเหรียญทองงานวิจัย "สบู่กระดาษกลิ่นน้ำปรุงดอกไม้หอม" เวทีนานาชาติ
*** อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าเหรียญทองจากการนำเสนอชิ้นงานวิจัย “สบู่กระดาษกลิ่นน้ำปรุงดอกไม้หอม Royal Floral Paper Soap บนเวทีการจัดงานวิจัยระดับนานาชาติ Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2019) ณ KINTEX MALL กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับรางวัล

1) Gold Medal from Indonesian Invention Promotion

2) Silver Prize from Korea Women Inventors Association

3) World Invention Academic Award from World Invention Innovation Conference, Korea Invention News

** อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ กล่าวว่า “สบู่กระดาษกลิ่นน้ำปรุงดอกไม้หอม” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Royal Floral Paper Soap เป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยอันเป็นผลงานที่เกิดจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สบู่กระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการใช้ลายภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ฝังลงในสบู่กระดาษ และเพิ่มเรื่องราวในอดีตด้วยความหอมของกลิ่นน้ำปรุงชาววังซึ่งสกัดจากดอกไม้ 5 ชนิด ได้แก่ กุหลาบ ดอกแก้ว ลำเจียก มะลิ และกระดังงา”


* อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ กล่าวต่ออีกว่า “ผลงานชิ้นนี้เกิดสร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจ จากเรื่องราวของความเป็นราชสำนักฝ่ายในผ่านลวดลายและกลิ่นหอมของดอกไม้ในรูปแบบของสบู่กระดาษที่ช่วยนำพาการถวิลหาอดีตสู่ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สบู่กระดาษกลิ่นน้ำปรุงดอกไม้หอมทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ง่ายต่อการพกพา ที่สำคัญปลอดภัยไร้สารเคมี โดยใช้กลิ่นซึ่งเป็นส่วนผสมอันเป็นสารสกัดกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ได้แก่ กลิ่นจากดอกแก้ว ลำเจียก มะลิ และกระดังงา”

อรวรรณ สุขมา : รายงาน