สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
SSRU admin
2018-05-09 13:58:39

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชามลพิษทางเสียง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมี ดร.หทัยรัตน์ การีเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนักวิจัยจากกลุ่มอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ทั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน ทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : sci.ssru.ac.th
ที่มา : ธนัญภรณ์ คงขาว
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา