แขนงวิชาวิทยุ-โทรทัศน์ วจก.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเวทีประกวดมิวสิควิดีโอ SSRU MV AWARDS VOL.9
SSRU admin
2019-04-09 16:29:09

แขนงวิชาวิทยุ-โทรทัศน์ วจก.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเวทีประกวดมิวสิควิดีโอ SSRU MV AWARDS VOL.9

แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานประกาศผลรางวัลการประกวดมิวสิควิดีโอ "SSRU MV AWARDS VOL.9 "All 9 UNIVERSE จักรวาลความมันส์ทะลุมิติ" โดย ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน และสื่อมวลชน  ซึ่งในปีนี้มีผลงานมิวสิควิดีโอของนักเรียน นักศึกษาส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้นกว่า 135 ทีมและคัดเลือกเหลือเพียง 14 ทีมสุดท้าย ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้กำกับที่คร่ำหวอดในวงการมิวสิควิดีโอร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่ นายปรัชญา ปิ่นแก้ว / นางสาวสาลินี เขมจรัส / นายชยนพ บุญประกอบ / นายธเนศ เนินทราย และนายจุมพล ทองตัน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกคึกคักจากบรรดาผู้เข้าร่วมประกวดและแขกผู้เข้าชมที่มากันอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

       นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ "กบ FLAT BOY" ศิลปินฮิปฮอป มาร่วมร้องเพลงภายในงานอีกด้วย สำหรับผลการตัดสิน ปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular vote เป็นของทีม TR Studio จากผลงานเพลง Be There - Krewella เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Lean Studio จากผลงานเพลง comethru - Jeremy Zucker เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ดงงู Production จากผลงาน( เพลง KILLPOP – Slipknot

     รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ทีม ค้างคาว Production จากผลงานเพลง คิดถึง – ปาล์มมี่ และทีม 100K Production จากผลงานเพลง คนบาป - Chanudom

    สำหรับการประกวดมิวสิควิดีโอ "SSRU MV AWARDS VOL.9 "All 9 UNIVERSE" เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ หัวหน้าแขนงวิชาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่อ รวมทั้งได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มีนักเรียนและนักศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก นับเป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวิทยุโทรทัศน์ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานประเภทมิวสิควีดีโอและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา