จิตรกรรมสวนสุนันทา ร่วมสนับสนุน นศ.ส่งผลงานเข้าประกวด จัดประชาสัมพันธ์จาก UOB และ Workshop
SSRU admin
2019-04-09 16:24:50

จิตรกรรมสวนสุนันทา ร่วมสนับสนุน นศ.ส่งผลงานเข้าประกวด จัดประชาสัมพันธ์จาก UOB และ  Workshop


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2562 (2019 UOB Painting of the Year) ครั้งที่ 10 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาออกไปหาประสบการณ์จากการส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งยังเป็นการพัฒนาความสามารถและได้เพื่อนใหม่ จัดขึ้น ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G

กิจกรรมครั้งนี้ ยูโอบี ได้เชิญรุ่นพี่ที่ชนะการประกวดในโครงการดังกล่าวมาเป็นวิทยากรบอกเล่าประสบการณ์และแง่มุมในการสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัล กิจกรรมช่วงท้าย มีการ workshop สร้างผลงานนูนต่ำจากวัสดุต่างๆที่เหลือใช้ และคัดเลือกผู้ที่มีผลงานที่โด่นเด่นพร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษา

ที่มา :  นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา