สวนสุนันทา เปิดเวทีสร้างสรรค์ผลงาน SSRU Music Video Awards Vol.9 “All 9 UNIVERSE”
SSRU admin
2019-04-09 15:58:28

สวนสุนันทา เปิดเวทีสร้างสรรค์ผลงาน SSRU Music Video Awards Vol.9  “All 9 UNIVERSE”วันที่  7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยคณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากการส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดแข่งขันมิวสิควีดีโอ SSRU Music Video Awards Vol.9  “All 9 UNIVERSE”  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ บัณฑิต  ทองดี  / ปรัชญา ปิ่นแก้ว / สาลินี เขมจรัส / ชยนพ บุญประกอบ / ธเนศ เนินทราย และจุมพล ทองตัน   ผลการตัดสินปรากฏว่า

รางวัลชนะเลิศและรางวัล  Popular  vote 
เป็นของทีม TR Studio จากผลงานเพลง Be There - Krewella
เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ได้แก่ ทีม Lean Studio  จากผลงานเพลง comethru - Jeremy Zucker
เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่  ทีม  ดงงู  Production  จากผลงาน( เพลง KILLPOP – Slipknot
เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล 
ได้แก่ทีม ค้างคาว Production  จากผลงานเพลง คิดถึง – ปาล์มมี่
เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และทีม 100K Production   จากผลงานเพลง คนบาป - Chanudom  
เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดมิวสิควีดีโอ SSRU Music Video Awards Vol.9 “All 9 UNIVERSE”  จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ  มี อาจารย์ปิติมนัส  บรรลือ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  มีนักเรียนและนักศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก แต่รับได้จำนวน  250 คน  แบ่งเป็นประเภททีมแข่งขันได้ 135 ทีม และผ่านเข้ารอบคัดเลือกเพียง 14 ทีม เท่านั้น

นับเป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวิทยุโทรทัศน์ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลงานประเภทมิวสิควีดีโอและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์

อรวรรณ สุขมา : รายงาน