ชวนคู่หูมาเป็น Guru ห้องสมุด ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา 6,000 บาท
SSRU admin
2018-03-08 10:18:47

ชวนคู่หูมาเป็น Guru ห้องสมุด ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา 6,000 บาท

ที่มา : นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา