ชาวสวนสุนันทาร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคล
SSRU admin
2019-05-07 10:27:28

ชาวสวนสุนันทาร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคล


วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวโรกาส พระราชพิธีบรมราชภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมใจกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่นักเรียนและนักศึกษา พร้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดีเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานพิธีหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อประชาคมชาวสวนสุนันทาทั้งปวงพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล จบแล้ว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้เข้าร่วมพิธีขับร้องโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นประธานกล่าวนำถวายพระพร ทรงพระเจริญ นับเป็นอีกวาระที่ชาวสวนสุนันทาทั้งปวงได้ร้อยรวมใจถวายพระพรชัยมงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เครดิตภาพถ่าย : โชฐิรส พลไชยมาตย์