"ตาล อภัสรา หมื่นน้อย" คว้ารางวัลขวัญใจสื่อมวลชน Miss Tiffany's Universe 2018
SSRU admin
2018-09-05 10:46:21

"ตาล อภัสรา หมื่นน้อย" คว้ารางวัลขวัญใจสื่อมวลชน Miss Tiffany's Universe 2018

อภัสรา หมื่นน้อย (ตาล) นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ชั้นปีที่ 2 )   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คว้ารางวัลขวัญใจสื่อมวลชน Miss Tiffany's Universe 2018 ในการประกวดรอบตัดสิน ณ  โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา  เมื่อค่ำคืนวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ