วิทยาลัยการภาพยนตร์ ผ่านการคัดเลือกจาก The Japan Foundation Asia Center ในโครงการ "...and Action ! Asia #04"
SSRU admin
2018-02-06 14:29:35

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ผ่านการคัดเลือกจาก The Japan Foundation Asia Center ในโครงการ "...and Action ! Asia #04"

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 61 อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาการสร้างภาพยนตร์ พร้อมด้วย นายศรัณญ์  โฆษิตสุขเจริญ นายวิชยุตม์ พรประเสริฐ และนายจิรกานต์ สกุณี เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทีมได้ผ่านการคัดเลือกจาก The Japan Foundation Asia Center ในโครงการ "...and Action ! Asia #04" เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตภาพยนตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 ก.พ. - 13 มี.ค. 61  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.sisa.ssru.ac.th
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา