ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ 2562
SSRU admin
2018-09-05 10:56:06

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2-4 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุม   ณ  ผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ