นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ
SSRU admin
2018-09-05 10:42:32

นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ

       นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา  ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

       วันที่ 2 กันยายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ  ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)  พระผู้ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ซึ่งมีความหมายว่า "คนของพระราชา" และพระราชทานตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

      พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงพระเมตตาแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นอกจากนี้ นักศึกษาใหม่ทุกคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนให้ดำรงตนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ดี พร้อมดำรงตนในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ "ลูกพระนาง" โดยสมบูรณ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ