วจก.จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16
SSRU admin
2018-04-05 10:04:05

วจก.จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  ที่ผ่านมา แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ  โดย ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน และสื่อมวลชน  ซึ่งในปีนี้มีผลงานภาพยนตร์สั้นของนักศึกษาส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 101 เรื่อง จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 25 สถาบัน ภายใต้หัวข้อ "First Time เพราะทุกคนมีครั้งแรก" มีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 12 ทีมสุดท้าย เพื่อชิงโล่เกียรติยศจากนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้กำกับชื่อดัง ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ มีผลงานเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำ  ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน   ได้แก่ นายบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย  นายโสภณ ศักดาพิศิษฐ์  ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนด์ และเพื่อนที่ระลึก นายชยนพ บุญประกอบ จากภาพยนตร์เรื่อง Suckseed และเมย์ไหนไฟแรงเวอร์  นายอิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา จากภาพยนตร์เรื่อง มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ และนายเอกราช มอญวัฒ  ศิษย์เก่านักวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ และผู้เขียนบทภาพยนตร์สยามสแควร์  ภายใต้บรรยากาศความคึกคักของกองเชียร์ล้นที่นั่ง  ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สามเสน

ผลการตัดสินปรากฏว่า ผลงาน "When I Say" จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศจากนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยพร้อมเงินรางวัล20,000 บาทไปครอง

นอกจากนี้ยังมีผลรางวัลภาพยนตร์อื่นๆอีกหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Once ของนักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพยนตร์เรื่อง New Romantic Release จากวิทยาลัยนานาชาติ กรุงเทพ รางวัลชมเชยทีมที่1 ผลงานภาพยนตร์เรื่อง See จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และรางวัลชมเชยทีมที่2 ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Rope ของนักศึกษา 3 สถาบันที่รวมตัวสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำหรับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้น ภายใต้โครงการเอตทัคคะของแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่อออกสู่สาธารณชน และสามารถนำผลงานการผลิตไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้  รวมทั้งได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด  ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาทั่วประเทศในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 25 สถาบัน จำนวน 101 เรื่อง ก่อนที่จะคัดเลือกให้เหลือ12 ทีมสุดท้ายที่ฉายรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้การสนับสนุนโครงการที่ดีให้กับนักศึกษา ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์นิติธร อุ้นพิพัฒน์ หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตัล รวมทั้งคณาจารย์ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล๊กซ์ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงานด้วยดีเสมอมา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา