ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16
SSRU admin
2018-02-05 14:01:15

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 
ภายใต้หัวข้อ “First Time” เพราะทุกคนมี...ครั้งแรก 
ความยาวไม่เกิน 7 นาที ทีมละไม่เกิน 7 คน
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม

Download
-รายละเอียดโครงการ
-ใบสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ " First Time "
สามารถดูรายละเอียด เเละ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Z42uAgJnOcV_ieNv5XKNmpctXmsFcgg3

ติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ S-fest
https://www.facebook.com/TheSfest