ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบลวดลายผ้า
SSRU admin
2018-02-05 10:49:23

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบลวดลายผ้า

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/FARDesignContest61
ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา