กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
SSRU admin
2018-12-04 10:29:41

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิดลตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนั้น ในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากทุกภาคส่วน อาทิ รองอธิการบดี , ผู้ช่วยอธิการบดี ,คณบดี,ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ ,คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งในช่วงเช้าประธานในพิธี ได้ทำพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยการถวายภัตตาหารเช้า ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศล ถวายผ้ามหาบังสุกุล ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ รับพร ต่อจากนั้น ผู้บริหาร พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.https://www.facebook.com/ssru.stu
2.http://sdd.ssru.ac.th

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี