บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ 4 เครือข่าย เข้าร่วมงานแสดงผลงานและการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
SSRU admin
2018-05-02 10:03:28

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ 4 เครือข่าย เข้าร่วมงานแสดงผลงานและการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายเข้าร่วมงานแสดงผลงานและการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ซึ่งในช่วงกลางวันมี 3 เครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่

1. เครือข่ายผู้ประกอบการ บริษัท มิลิเมด จำกัด เป็นบริษัท ที่ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เข้าร่วมในการออกบูธ
2. เครือข่ายชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์ของร้านค้าประชารัฐ ชุมชนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในการออกบูธ
3. เครือข่ายวิชาชีพ ได้เชิญ อาจารย์ ดร.อนัญญา บุญจงษ์รัก มาเป็นวิทยากร บรรยายและสาธิตเรื่องการพิสูจน์ร่องรอยลูกกระสุนปืนบนวัตถุแต่ละประเภท

สำหรับในช่วงเย็นมีเครือข่ายศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์ศิษย์เก่า : ราตรีสีสัน สายสัมพันธ์ลูกพระนาง ครั้งที่ 1 ดังนี้
- มอบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง/ผลงานดีเด่น

ผู้รายงาน/ภาพข่าว : วรเทพ นาควงศ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.grad.ssru.ac.th
ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้นำเสนอข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา