ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ทำความร่วมมือกับ บริษัท Google Thailand โดยเริ่มนำ Google Apps มาใช้ในการเรียนการสอน
SSRU admin
2015-08-26 10:20:41

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยท่าน ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ผศ.ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดร. พิจิตรา จอมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ร่วมเป็นเกียรติเปิดตัว GoogleApps for Education และต้อนรับผู้บริหาร Google Thailand คุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษาและทีมวิทยากรของ Googleทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ทำความร่วมมือกับ บริษัท Google Thailand โดยเริ่มนำ Google Apps มาใช้ในการเรียนการสอน โดยทางคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้สิทธิพิเศษในการใช้งาน Google Apps for Education ซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์จาก feature ต่างๆ ที่มากกว่าระบบบัญชี Gmail ปกติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัว 15GB บน Gmail และ Google Drive หรือการใช้ VDO call จาก Google Plus Hangouts ได้พร้อมกันถึง 15 คน การ sync ปฏิทินและแชร์ให้เพื่อนร่วมชั้นหรืออาจารย์ได้จาก Google Calendar และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ก้าวสู่นวัตกรรมทางการศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ยุคที่เทคโนโลยีไร้พรมแดน สามารถนำ Google Apps มาใช้เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนเพื่อประหยัดทรัพยากรกระดาษ การทำรายงานแบบเดิมๆ โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลารวมไปถึงสามารถเข้าถึงเข้ามูลได้อย่างทั่วถึง