ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมการทำอาหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
SSRU admin
2018-10-11 11:26:03


ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมการทำอาหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 นี้ !!! ***อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย***


สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ คลิ๊ก >>> ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการทำอาหาร