ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ เปิดให้จองพื้นที่เช่าร้านค้างานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี การสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2018-06-27 14:35:42


ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ เปิดให้จองพื้นที่เช่าร้านค้างานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี การสถาปณามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันการออกร้านค้าระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2561

 

โดยท่านสามารถจองพื้นที่สำหรับออกร้านค้าตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ อาคาร 17 ชั้น 1 (Food plaza) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ DOWNLOAD แผนที่ตั้งร้านค้า


02-160-1362-3 ,094-481-4591 คุณวลัยกร ,092-759-7995 คุณบุพชาติ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th