อธิการบดีมอบหมายให้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประสานงานผลิตไฟฟ้า
SSRU admin
2018-07-04 10:53:21

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. อธิการบดีมอบหมายให้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประสานงานผลิตไฟฟ้า เพื่อรายงานความก้าวหน้าจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี คุณนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นประธาน ณ สำนักงานผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย