เปิดรับสมัครแล้ว นักศึกษาเฟรชชี่ ปี 1 (2561)ตัวแทนคณะ/วิทยาลัย หรือสาขาวิชา ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดงานแก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2561
SSRU admin
2018-09-03 14:22:42


เปิดรับสมัครแล้ว นักศึกษาเฟรชชี่ ปี 1 (2561)ตัวแทนคณะ/วิทยาลัย หรือสาขาวิชา 

ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดงานแก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2561 


เพื่อค้นหาดาวเดือนของมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สามารถสมัครได้ทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้ากรอกใบสมัครได้แล้ว ที่ https://goo.gl/forms/kZbZ0n4XyG7NKqbg2


เอกสารที่ต้องใช้


1. ไฟล์รูปถ่ายขนาดครึ่งตัว และรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 4*6 


2. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน


3. คลิปแนะนำตัว เวลาไม่เกิน 2 นาที*หมายเหตุ* ทั้งหมดข้อ 1 - 3 ต้องทำการอัพโหลด เมื่อเข้ากรอกใน Google form ผู้สมัครควรมีไฟล์ไว้แล้วก่อนเข้าทำการกรอก


นักศึกษาผู้เข้าสมัคร ต้องใช้ อีเมล์ของมหาวิทยาลัย ( SSRU Mail) ในการเข้ากรอกใบสมัคร เท่านั้นจ้า